top of page

Mer om HLR & Första Hjälpen

HLR och Första Hjälpen

Jag har läst Hundstegs instruktörsutbildning i HLR och första hjälpen för hund. 

 

Denna utbildning är den första svenska utbildningen  som har tagits fram för instruktörer som riktar sig mot att utbilda allmänheten.

 

Kursen grundar sig på internationella riktlinjer från Recover guidlines. 

Recover guidelines har tagits fram genom ett samarbetsprojekt mellan Veterinary Emergency and Critical Care Society (VECCS) och American College of Veterinary Emergency and Critical Care (ACVECC)med över 100 styrelsecertificerade veterinärsspecialister ifrån hela världen. 

 

Tillsammans har de utformat evidensbaserade kliniska HLR riktlinjer för hund och katt. 

Den här halvdagskursen hjälper dig som hundägare att förebygga och bli tryggare om

olyckan är framme. Denna kunskap kan rädda livet på din eller någon annans kära

vän.

Under kursen får du bland annat lära dig: HLR på hund, Första hjälpen på hund, Heimlich på hund, förgiftning hos hund, blödning hos hund och chocktillstånd hos hund.

 

Vi kommer under detta tillfälle varva teori med praktik. Ni kommer att praktiskt utföra HLR, lägga tassbandage, nossnara.

Det kommer även finnas tid till att få reflektera och lösa olika scenarion.

● Hur gör man inblåsningar på hund?

● Vad gör jag om hunden sätter något i halsen?

● Vad gör jag om hunden skadar sig eller råkar äta något olämpligt?

● Vad är chock?

Efter denna halvdag är målet att du ska ha fått med dig mer kunskap om:

● hundens vitalparametrar.

● förstå och kunna agera utifrån handlingsplanerna för hjärtstopp hos hund

● förstå och kunna agera utifrån handlingsplanerna för luftvägsstopp hos hund.

● kunna bedöma och utföra rätt åtgärder utifrån kursens aktuella olycksfall och trauman.

IMG_0675.JPG
bottom of page