top of page

Mer om laser

Laser

Med Irradias lasrar utförs behandlingen genom en punkt-för-punkt-appliceringsmetod på och omkring ett smärtområde eller skada. En signal informerar när tillräcklig mängd laserenergi tillförts och det är dags att byta appliceringspunkt.

Fördelen med laser är att den är smärtlindrande, minskar svullnad, påskyndar läkning. Den kan användas på akuta skador- subakuta skador och kroniska skador. Det är få biverkningar, kan ge snabbt resultat. 

Vid en akut skada brukar man rekommendera tätare behandling i början ca var 2-7 dag. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador. 

När det gäller de vanligaste besvären, såsom smärta i rörelseorganen, t ex senbesvär, artros, nack-ländryggsmärta, bör det gå att se en märkbar förbättring inom 4-6 behandlingar.

 

Vid genetiskt betingade sjukdomar, kan laser ibland dämpa besvären. Men i allmänhet krävs fortlöpande behandling.

 

Läs mer om laser: 

https://www.irradia.se

http://laser.se

bottom of page